GİSAŞ A.Ş yeni inşa edilen veya onarım için havuza alınan gemilerde raspa işleminde kullanılan “Grit” malzemesinin ithalat ve satışı konusunda, Türkiye’nin bir numaralı şirketidir. Türkiye genelindeki tersanelerin raspalamada kullandıkları “Grit”(nikel cürufu); Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koyduğu koşullar ve dünya normlarına uygun özelliklerde ithal edilip tersanelerin kullanımına sunulmaktadır.

Gemi sacı üzerindeki boya ve pasın aşındırılması, boyaya hazırlanması prosedürünün önemli bir evresi olan raspalama işlemine, her ne kadar alternatif metodlar geliştirilmeye yönelik çaba sarf edilse dahi sertlik ve tozlanma açısından grit açık alanlarda yapılan raspa işlemleri için en uygun ürün olarak değerlendirilmektedir.

Alternatif arayışlarının süratle ilerlediği bu dönemlerde grit satışı konusunda iddialı olan şirketimiz Türkiye’nin Gemi İnşa Sektöründe Dünya sınıfında bir konumda bulunması ve bunu muhafaza etmesi hedeflerinden yol çıkarak bu konuda araştırmacı ve geliştirmeci kimliğini ön planda tutarak maliyet efektif yöntemlerin araştırılması ve tatbiki hususunda çalışmalarına devam etmektedir.