GİSAŞ Gemi İnşa San. A.Ş. bünyesindeki Çevre Danışmanlık Birimi, 14.01.2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇDYB- 0470 Numaralı “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi”’ni alarak tersanelere Çevre Danışmanlık Hizmeti vermeye başlamıştır. 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği”, 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış “Çevre Denetim Yönetmeliği”, 10.09.2014 tarih ve 29215 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında yer alan bu tesislere; Çevre mevzuatı konusunda gerekli bilgi aktarımını yapmak, Tesis içerisinde çevresel konularda gerekli uygulamaları mevzuat doğrultusunda gerçekleştirmek, Çevresel konularda çalışanları bilgilendirici eğitimleri ve teşvik edici çevresel faaliyetleri düzenlemek,İzin/lisans vb. belgeleri almak, yenilemek ve güncelleme çalışmalarını yürütmek,Mevzuat gereğince yapılması zorunlu bildirimleri yapmak,Yıllık iç tetkik planı hazırlamak ve mevzuata uygun şekilde uygulamak,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya yetki devri yapmış olduğu Müdürlüklerce yapılacak olan denetimlerde hazır bulunmak gibi hizmetleri vermektedir.

Çevre Danışmanlık Birimi bünyesinde; 7 Çevre Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi ve 1 Biyolog olmak üzere 9 kişilik uzman bir ekip, 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği” hükümleri gereğince istihdam edilmektedir.

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; çevre denetimi alanında yer alan tüm konularda kusursuz hizmet vermeyi görev edinerek, sürdürülebilir çevre ortamını korumak adına her türlü önlemi almayı ve gerekli çalışmaları yapmayı ilke edinmiştir.