Çevre Yönetim Hizmeti

GİSAŞ Gemi İnşa San. A.Ş. bünyesindeki Çevre Yönetimi Hizmeti Birimi, 14.01.2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇDYB- 0470 Numaralı “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi”’ni alarak, “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”, “Çevre Denetimi Yönetmeliği”, “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında Tuzla’da faaliyet yürüten Tersaneler olmak üzere denizcilik sektöründe yer alan tesislere Çevre Yönetim Hizmeti vermeye başlamıştır.

Çevre Yönetimi Hizmeti Birimi bünyesinde; 8 Çevre Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi , 1 Biyolog ve 1 Su Ürünleri Mühendisi olmak üzere 11 kişilik uzman bir ekip istihdam edilmektedir.

Çevre Yönetim Hizmeti’nin yanı sıra, “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında Çevre Yönetim Hizmeti Birimi kadrosunda bulunan 6 Çevre Mühendisinin Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Eğitimi’nde başarılı olması ile 2020 yılı itibariyle Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi konusunda da hizmet vermeye başlamıştır.

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; çevre denetimi alanında yer alan tüm konularda kusursuz hizmet vermeyi görev edinerek, hizmet verdiği alanlarda sürdürülebilir çevre ortamını koruyup her türlü önlemi almayı ve gerekli çalışmaları yapmayı ilke edinmektedir.

Çevre Yönetim Hizmeti Kapsamında

• Çevre Mevzuatı konusunda gerekli bilgi aktarımını yapmak,
• Tesislerin çevresel konularda yükümlü olduğu uygulamaları mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek,
• Çevresel konularda çalışanları bilgilendirici eğitimleri ve teşvik edici çevresel faaliyetleri düzenlemek,
• İzin/lisans vb. belgeleri almak, yenilemek ve güncelleme çalışmalarını yürütmek,
• Mevzuat gereğince yapılması zorunlu bildirimleri yapmak,
• Atık Yönetim Planı hazırlamak ve atıkların yönetimini sağlamak,
• Dip Tarama Malzemesi Çevresel Yönetimini sağlamak,
• Sıfır Atık Yönetimi sisteminin kurulmasını sağlamak,
• Yıllık iç tetkik planı hazırlamak ve mevzuata uygun şekilde uygulanmasını sağlamak,
• Tuzla Koyunda veri izleme/ölçme/değerlendirme çalışmaları yapmak,
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya yetki devri yapmış olduğu Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak olan denetimlerde hazır bulunmak gibi hizmetleri sağlamaktadır.