GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” un 2009 / 4 Tebliğ kapsamında yetki belgesi alan ilk şirketlerden biridir.

GİSAŞ Gemi İnşa San. A.Ş. ; 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği” kapsamında “Tuzla – Tersaneler Bölgesinde Yer Alan Tersanelerin Ortak Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı” koordinasyonunu sağlamakla birlikte; Denizde Acil Müdahale Hizmeti kapsamında; Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde olası bir çevre faciasında gerekli ilk müdahaleyi yaparak; petrol ve diğer zararlı maddelerin deniz yüzeyinde ve nüfuz ettiği takdirde kolonlarında neden olacağı kirliliğe anında müdahale ederek çevreye yayılmasını, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek kabiliyetine sahiptir. Denizde petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek ve gidermeye yönelik acil müdahale planları ile eğitimli personel ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla 7/24 hizmet vermeye hazırdır. Bu zamana kadar GİSAŞ almış olduğu yetki belgesi ile Tuzla Koyun’ nda yaşanmış 4 adet deniz kirliliğinde başarılı bir çalışma gerçekleştirmiştir.