GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar ile Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ” kapsamında yetki belgesi alan ilk şirketlerden biridir.

GİSAŞ Gemi İnşa San. A.Ş. ; 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği” kapsamında onaylanan “Tuzla Tersaneler Bölgesinde Yer Alan Tersanelerin Ortak Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı” koordinasyonunu sağlamakla birlikte; Denizde Acil Müdahale Yetkisi ile; Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde olası bir çevre faciasında gerekli ilk müdahaleyi yaparak; petrol ve diğer zararlı maddelerin neden olacağı kirliliğe anında müdahale ederek çevreye yayılmasını, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek için eğitimli personel ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla 7/24 hizmet vermektedir. Bu zamana kadar GİSAŞ almış olduğu yetki belgesi ile Tuzla Koyu’nda yaşanmış beş deniz kirliliğine müdahalede bulunarak hızlı ve başarılı bir temizlik çalışması gerçekleştirmiştir.

GİSAŞ aynı zamanda, denizde petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan çevre kirliliğini önleme ve gidermeye yönelik hazırlanmış kıyı tesisi risk değerlendirme ve acil müdahale planları kapsamında; müdahale organizasyonunda aktif çalışacak personellerin eğitimleri ve her altı ayda bir organize edilen “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Tatbikatları” ile Tuzla Aydınlı Koyu’ nda Hizmet vermeye devam etmektedir.