Gisaş’tan 19. Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatı

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından on dokuzuncusu düzenlenen “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Aralık 2019 Tatbikatı” 13.12.2019 tarihinde GİSAŞ Murat Bayrak Konsey Salonunda yapılan tatbikat sunumunun ardından GİSAŞ Rıhtım’da gerçekleştirilmiştir.

Tatbikata Yalova Liman Başkanı ve Tuzla Liman Başkanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı yetkilileri ile Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan Tersanelerin Tesis Kirlilik Sorumluları ve DFDS Limanı Acil Müdahale Planları’ ndaki personeller katılım sağlamıştır.

Yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla Tuzla Koyu’ndaki kıyı tesislerinin acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ tarafından gerçekleştirilen tatbikatta; DFDS Limanından çıkış yapan UN PENDİK Gemisinin dümeninin kilitlenmesi nedeniyle GİSAŞ ’a grit getiren ALİ K Gemisine iskele kıç tarafından çatması ve ALİ K gemisinin yakıt tankının delinmesi sonucunda denize motorin döküntüsü meydana geldiği düşünülerek tatbikat senaryosu oluşturulmuştur.

Senaryo gereği; Kaza sonrasında Tuzla Liman Başkanlığının izni alınarak UN PENDİK gemisinin DFDS iskelesine çekilmesine, kirliliğe müdahale için; 300 metre açık deniz (solid) bariyeri ile mendirek ağzının kapatılarak döküntünün koy dışına çıkmasının engellenmesine, 100 metre çit tipi bariyer ile ALİ K (GİSAŞ VII Römorkörü) gemisinin etrafının kapatılarak motorin döküntüsünün kontrol altında tutulmasına ve döküntünün skimmer ve sorbent malzemeler yardımıyla toplanması karar verilmiştir. Tatbikatta çit tipi bariyer serilmesi esnasında denize düşen bir personelin kurtarılması ve ambulansla hastaneye götürülmesi de konu edilmiş olup, toplanan atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı bertaraf firmasına gönderilmesi ile tatbikat sonlandırılmıştır.

Tatbikat sonunda yapılan değerlendirme toplantısı ile operasyon esnasında personelin aldığı talimatları yerine getirme ve personelin ekipman kullanımındaki yeterliliği tekrar değerlendirildiğinde tatbikatın senaryoya uygun olarak icra edildiği ve personelin görevini başarı ile yerine getirdiği kanaatine varılmıştır.

GİSAŞ tecrübeli ve eğitimli uzman kadrosuyla, daha temiz denizler ve daha temiz bir çevre için katkıda bulunmak hedefiyle Tuzla Aydınlı Koyu’ nda Hizmet vermeye devam edecektir.