GİSAŞ 17. Acil Müdahale Tatbikatı Yapıldı

5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan Tersaneler ve UN RO RO Limanı Acil Müdahale Planları’ ndaki personellerin katılımıyla, yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir.

Tatbikatta senaryo gereği; UN RO RO limanından çıkış yapan CEMİL BAYÜLGEN Gemisi makine arızası dümen kilitlenmesi nedeniyle GİSAŞ Rıhtım Mendireğine çatar ve çatma sonucunda sancak kıç tarafından yara aldığından denize fuel oil döküntüsü meydana gelmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde; 200 metre çit tipi bariyeri ile mendirek ağzının kapatılarak döküntünün koy dışına çıkmasının engellenmesi ve 100 metre çit tipi bariyer ile de CEMİL BAYÜLGEN (GİSAŞ VIII Römorkörü) gemisinin sancak tarafının kapatılarak fuel oil döküntüsünün kontrol altında tutulması kararı verilmiştir. Hazırlanan senaryoya uygun olarak da fuel oil döküntüsünün skimmer ve sorbent malzemeler yardımıyla toplanmasının ardından toplanan atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı bertaraf firmasına gönderilmesi ile tatbikat sonlandırılmıştır.

Tuzla Aydınlı Koyu’ nda GİSAŞ tarafından organize edilen ve on yedincisi düzenlenen tatbikata Tuzla Liman Başkanlığı ile Marmara ve Boğazlar Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı yetkilileri de katılım sağlamıştır. Tatbikat sonunda yapılan toplantı ile operasyon esnasında personelin aldığı talimatları yerine getirme ve personelin ekipman kullanımındaki yeterliliği tekrar değerlendirilmiştir.

GİSAŞ, daha temiz denizler ve daha temiz bir çevre için katkıda bulunmak hedefiyle Tuzla Aydınlı Koyu’ nda Hizmet vermeye devam edecektir.