Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun

Sağlıklı bir yaşam ancak temiz ve sürdürülebilir bir çevre ile mümkündür. Bedensel ve zihinsel sağlığımız için mühim olan çevremiz; plansız endüstriyelleşme ve sanayileşme, nüfus ile birlikte kirletici unsurların artması ve doğal kaynakların kontrolsüz kullanılması, bireysel ve toplumsal duyarsızlık sonucu gün geçtikçe daha fazla tahrip ediliyor ve bu durum bizler için tehlikeli bir hal alıyor. “Bir kişinin dişini fırçalarken suyu açık bırakması veya plastik poşet kullanması ile ne olacak?” şeklinde kendimize hak gördüğümüz her bir tahribatta; dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyar olduğunu, herkesin kendinde aynı hakkı görmesi ile birlikte dünyanın sonunun geleceğini görmeliyiz. Bu bilinç ile; ihtiyacımız kadarını tüketerek israfı önlemeyi, yeniden kullanılabilir ürünler tercih etmeyi, atıkları doğaya ve ekonomiye kazandırmayı hedeflemeliyiz. Böylelikle; her bir ürünün üretim aşamasında kullanılmakta olan su/fosil yakıt gibi doğal kaynakları ve oluşan kirleticileri en aza indirger, geri kazanılabilir malzemeler sayesinde atıkları doğaya ve ekonomiye kazandırır, atıkların değerlendirilmesi ile de sürdürülebilir bir yaşama yön veririz. Bu hedef doğrultusunda her bireyin üzerine düşeni yaptığı oranda yarınlara umut ile bakabiliriz.

Araştırmalara göre; tarımsal sulamada kullanılan suyun dörtte birinin (yaklaşık 26,6 milyar m³) bir yıllık gıda kaybı ve israfı ile çöpe gittiği görülmektedir, 1 ton kağıt geri dönüştürüldüğü zaman ise ayda 3 ailenin tükettiği yaklaşık 32 m³ sudan tasarruf edilebilmektedir. Bizler de ancak ihtiyacımız kadarını tüketmeyi, tüketimimiz esnasında çevre dostu ürünler tercih etmeyi ve tüketimimiz sonucu oluşan atıkları doğru bir şekilde değerlendirmeyi ilke edinirsek gelecek nesillerimize de güzel bir dünya bırakabiliriz.

Bizler GİSAŞ GEMİ İNŞA SANAYİ A.Ş. olarak; bu ilke doğrultusunda geri dönüşebilir malzemeden üretilmiş, doğada bozulabilen, tekrar kullanılabilir ve atıktan türetilmiş çevre dostu ürünleri paydaşlarımıza hediye ettik. Önce yakın çevremiz sonrasında da tüm dünya için güzel bir başlangıç olmasını diliyoruz.

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması temennisi ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun.