24. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI

GİSAŞ’TAN 24. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından yirmi dördüncüsü düzenlenen “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Haziran 2023 Tatbikatı” 16 Haziran 2023 tarihinde GİSAŞ Rıhtım’ da gerçekleştirilmiştir.
 
Tatbikata Tuzla Bölge Liman Başkanlığı, ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan Tuzla Tersaneler Bölgesinde Yer Alan Tersanelerin Ortak Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Plan’ındaki kıyı tesislerinin Tesis Kirlilik Sorumluları ve DFDS Limanı Acil Müdahale Planı’ ndaki personellerin yanı sıra Tuzla Bölge Liman Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yetkililerde katılım sağlamışlardır.
 
Yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla Tuzla Aydınlı Koyu’ndaki kıyı tesislerinin acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ tarafından gerçekleştirilen tatbikatta; GİSAŞ Rıhtımdan çıkış yapan BELLA Gemisinin dümenin kitlenmesi nedeniyle Tersan Tersanesine bakım ve onarım amaçlı gelen KAREEM JUNIOR gemisine çarpar. Çarpma sonucu KAREEM JUNIOR Gemisi iskele baş omuzluk tarafından yara aldığı için gemiden yakıt sızıntısı meydana geldiği düşünülerek tatbikat senaryosu oluşturulmuştur.
 
Senaryo gereği; KAREEM JUNIOR Gemisinin (GİSAŞ POWER II Römorkörü) çarpma sonrası yayılım gösteren kirliliğe müdahale için; 200 metre çit tipi bariyeri ile mendirek ağzının kapatılarak döküntünün koy dışına çıkmasının engellenmesine, 100 metre çit tipi bariyer ile de KAREEM JUNIOR gemisi (GİSAŞ POWER II Römorkörü) etrafının kapatılarak fuel oil döküntüsünün kontrol altında tutulmasına ve döküntünün sıyırıcı, yüzer depolama tankı ve sorbent malzemeler yardımıyla toplanmasına karar verilmiştir. Tatbikat kirliliğin temizlenmesi ve toplanan atıkların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı bertaraf firmasına gönderilmesi ile sonlandırılmıştır.
 
GİSAŞ, tecrübeli ve eğitimli uzman kadrosuyla, daha temiz denizler ve daha temiz bir çevre için katkıda bulunmak hedefiyle Tuzla Aydınlı Koyu’ nda hizmet vermeye devam edecektir.