21. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI

GİSAŞ’TAN 21. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Covid-19 Pandemi önlemleri kapsamında ertelenen Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatları yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 20 Eylül 2021 tarihli yazısı ile tekrar başlatılmıştır. GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından yirmi birincisi düzenlenen “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Kasım 2021 Tatbikatı” pandemi kapsamında alınan önlemler ile 16 Kasım 2021 tarihinde GİSAŞ Rıhtım’ da gerçekleştirilmiştir.
Tatbikata Tuzla Liman Başkanlığı, ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan Tuzla Tersaneler Bölgesinde Yer Alan Tersanelerin Ortak Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Plan’ındaki kıyı tesislerinin Tesis Kirlilik Sorumluları ve DFDS Limanı Acil Müdahale Planı’ ndaki personeller katılım sağlamıştır.
Yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla Tuzla Koyu’ndaki kıyı tesislerinin acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ tarafından gerçekleştirilen tatbikatta; DFDS Limanından çıkış yapan ASSOS SEAWAYS Gemisinin dümen kilitlenmesi nedeniyle Çındemir Tersanesine bakım ve onarım amaçlı gelen ENAS H gemisine sancak tarafından çarpmıştır. Çarpma sonucunda yakıt tankının delinmesi ile denize motorin döküntüsü meydana geldiği düşünülerek tatbikat senaryosu oluşturulmuştur.
Senaryo gereği; ASSOS SEAWAYS Gemisinin (GİSAŞ VII Römorkörü) çarpma sonrası römorkaj hizmeti ile Tuzla Gemi Tersanesi iskelesine alınmasına ve uygun konumda konuşlandırılan ENAS H gemisinden (GİSAŞ POWER Römorkörü) yayılım gösteren kirliliğe müdahale için; 200 metre liman bariyeri ile mendirek ağzının kapatılarak döküntünün koy dışına çıkmasının engellenmesine, 100 metre çit tipi bariyer ile de ENAS H gemisi (GİSAŞ POWER Römorkörü) etrafının kapatılarak motorin döküntüsünün kıyı alanlarında bir kirliliğe neden olmadan kontrol altında tutulmasına ve döküntünün skimmer ve sorbent malzemeler yardımıyla toplanmasına karar verilmiştir. Tatbikat kirliliğin temizlenmesi ve toplanan atıkların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı bertaraf firmasına gönderilmesi ile sonlandırılmıştır.
Tatbikat sonunda yapılan değerlendirme toplantısı ile operasyon esnasında personelin aldığı talimatları yerine getirme ve personelin ekipman kullanımındaki yeterliliği tekrar değerlendirildiğinde tatbikatın senaryoya uygun olarak icra edildiği ve personelin görevini başarı ile yerine getirdiği kanaatine varılmıştır.
GİSAŞ, tecrübeli ve eğitimli uzman kadrosuyla, daha temiz denizler ve daha temiz bir çevre için katkıda bulunmak hedefiyle Tuzla Aydınlı Koyu’ nda hizmet vermeye devam edecektir.