20. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI

GİSAŞ’TAN 20. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI

 

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından yirmincisi düzenlenen “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Temmuz 2020 Tatbikatı” bir süredir devam etmekte olan Covid-19 Pandemisi kapsamında alınan önlemler ile birlikte 03.07.2020 tarihinde GİSAŞ Rıhtım’ da gerçekleştirilmiştir.

Tatbikata Tuzla Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı yetkilileri ile Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan Tersanelerin Tesis Kirlilik Sorumluları ve DFDS Limanı Acil Müdahale Planları’ ndaki personeller katılım sağlamıştır.

Yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla Tuzla Koyu’ndaki kıyı tesislerinin acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ tarafından gerçekleştirilen tatbikatta; DFDS Limanından çıkış yapan ARTEMIS SEAWAYS Gemisinin dümen kilitlenmesi nedeniyle GİSAŞ Mendireğe iskele kıç omuzluktan çarpmıştır. Çarpma sonucunda yakıt tankının delinmesi ile denize motorin döküntüsü meydana geldiği düşünülerek tatbikat senaryosu oluşturulmuştur. Tatbikatımızda GİSAŞ’ ın filosuna Nisan ayında dahil etmiş olduğu, tamamen elektrikle çalışan ve bu sebeple gürültü kirliliğine; yakıt, yağlama yağı gibi süreçlere ihtiyaç duymadığından hava ve deniz kirliliğine neden olmadan faaliyetini sürdüren liman içi römorkörü GİSAŞ POWER kazaya neden olan ARTEMIS SEAWAYS gemisini temsilen yer almıştır.

Senaryo gereği; ARTEMIS SEAWAYS Gemisinin uygun konumda konuşlandırılması ile kirliliğe müdahale için; 225 metre çit tipi bariyer ile mendirek ağzının kapatılarak döküntünün koy dışına çıkmasının engellenmesine, 100 metre çit tipi bariyer ile de ARTEMIS SEAWAYS (GİSAŞ Power Römorkörü) gemisinin etrafının kapatılarak motorin döküntüsünün kontrol altında tutulmasına ve döküntünün skimmer ve sorbent malzemeler yardımıyla toplanmasına karar verilmiştir.  Tatbikatta kirliliğin GİSAŞ Rıhtım kıyılarına sürüklendiği ve akabinde kıyı temizliği çalışmaları da konu edilmiştir, toplanan atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı bertaraf firmasına gönderilmesi ile tatbikat sonlandırılmıştır.

Tatbikat sonunda yapılan değerlendirme toplantısı ile operasyon esnasında personelin aldığı talimatları yerine getirme ve personelin ekipman kullanımındaki yeterliliği tekrar değerlendirildiğinde tatbikatın senaryoya uygun olarak icra edildiği ve personelin görevini başarı ile yerine getirdiği kanaatine varılmıştır.

GİSAŞ, tecrübeli ve eğitimli uzman kadrosuyla, daha temiz denizler ve daha temiz bir çevre için katkıda bulunmak hedefiyle Tuzla Aydınlı Koyu’ nda hizmet vermeye devam edecektir