KURUMSAL BİLGİLER

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Endüstriyel kompleksin uluslararası rekabetçi konumunu güçlendirmek,
  • Faaliyetlerimizle ilgili, ulusal ve uluslararası kabul edilmiş mevzuat, kurallar ve standartlar çerçevesinde hizmet vererek, tüm paydaşlarının can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak,
  • Kişisel, mesleki ve İSG eğitimleri verilerek GİSAŞ çalışanlarının hizmet kalitesini ve bilincini artırmak,
  • Sosyal alanlar oluşturularak tüm çalışanların motivasyonunu artırmak,
  • Daha iyi yaşam alanı ve çevre için katkıda bulunmak,
  • Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sistemi performansımızın sürekli iyileşmesini sağlamak,
  • Çevresel etkileri ve İSG risklerini en aza indirecek önlemleri alarak çalışma ortamını güvenli hale getirmek,
  • Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama bilinci ile onlardan geri besleme almak, bu beklenti ve ihtiyaçlara verimli ve hızlı bir şekilde çözüm üretmek,
  • Doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek,

GİSAŞ’ ın gelecek yıllara odaklı olarak rekabetçi konumunu korumak ve kuvvetlendirmek için uyguladığı politikalarıdır.