KURUMSAL BİLGİLER

VİZYON & MİSYON

VİZYON:

GİSAŞ A.Ş.; Türk tersanelerinin Dünya çapında rekabet gücüne kavuşmaları için onların hareket ve karar süreçlerinin bütünsel bir parçasıdır.

GİSAŞ A.Ş.; geleceğe dönük olarak yaptığı planlamalar sayesinde giderek güçlenecek, yapacağı teknolojik yatırımlar ile gelişecektir. Hizmet verdiği alanlarda giderek uzmanlaşan GİSAŞ; yıllar içinde gelişecek olan tersanelere daha rahat, daha çabuk ve rantabl hizmet verebilecek konuma gelecektir. GİSAŞ’ın göstereceği gelişme; yalnızca Tuzla Tersaneleri için değil Ülkemizin gelişmesi için de önemlidir. GİSAŞ A.Ş.; bu gelişimlerin kolay olmayacağının bilinci ile atılımlarında doğru seçimler yapmayı vazgeçilemez koşul saymaktadır. Zaten bir kurumun kalitesi, yapacağı doğru seçimlerle kendisini belli eder.

Geleceğe Yönelik 3 Objektif

  • Endüstriyel kompleksin uluslararası rekabetçi konumunu güçlendirmek; 
  • Tersanelere sağlanan hizmetler ile tersanelerin ekonomik yapısını kuvvetlendirmeye yardım etmek;
  • Daha iyi yaşam alanı ve çevre için katkıda bulunmak,

GİSAŞ’ın görüşünün önemli bileşenleri arasında; 

  • Tuzla Rıhtımı’nın fiziki durumunun iyileştirilmesini sağlamak,
  • Atölyelerini tersanelerin çalışma ortamı ile paralelleştirerek bölgesel katkı oluşturmak,
  • Hizmet almak üzere bölgeye gelen çeşitli tonajdaki gemilerin tersanelere kolaylıkla erişilebilirliğini sağlamak için verilen Pilotaj - Römorkaj hizmetlerini mükemmelleştirmek.
  • Verilen hizmetleri daha da geliştirmek; çevre bilincini Tuzla Aydınlı Koyu’ndaki çalışanlara benimsetmek için yaratıcı çözümler bulmak.

MİSYON:

GİSAŞ A.Ş.; Dünya çapında bir hizmet şirketi haline gelebilmek için ortakları olan tersanelerle birlikte gelişmesi gerektiğinin bilincindedir.

GİSAŞ A.Ş. bu gelişmeyi sağlayabilmek için;

  • Verdiği hizmetlerin sağlıklı olmasını ve hizmette verimin arttırılmasını sağlarken;
  • Ortaklarının çıkarına olan yatırımlar yapmak, yönetmek; netice olarak tersaneleri ticari açıdan de destekleyerek,
  • Dünya çapında rekabet etme şanslarını arttırmanın en önemli misyonu olduğu inancıyla çalışmalarını sürdürmektedir.