KURUMSAL BİLGİLER

TARİHÇE

Genellikle Haliç’te az sayıda da olsa Boğaziçi’nde yer alan ve pek de büyük olanaklara sahip olmayan tersaneler; İstanbul’un kentsel gelişiminin getirdiği zorunluluklar sonucu; Tuzla Aydınlı Koyu’nda konuşlanmaya başladıklarında 1980’li yıllara gelinmişti. Dünya gemi inşa sanayindeki gelişmelerin de etkisiyle iş hacmi ve bağlı olarak gereksinmeleri artan Tuzla Tersaneleri, “Birlikten kuvvet doğar” atasözünden hareketle 1995 yılında GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.’yi kurdular. Kuruluş amacı; T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın öngördüğü konularda tersaneleri ve yan sanayicileri desteklemekti.

GİSAŞ’ın hayata geçirdiği ilk çalışmaları;

  1. Tuzla Limanı kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinin yürütülmesi, 
  2. Onarım için havuzlanan veya yeni inşa edilen gemilerdeki raspa işleminde kullanılan grit maddesinin ithali ve tersanelere dağıtılması şeklinde iken; gelişen sektöre daha da fazla katkı sağlayabilmek için; 
  3. Rıhtım işletmeciliği yapmak, Temiz Tuzla teknesi ile Aydınlı Koyu’ndaki atıkları toplamak,
  4. Raspada kullanılan gritin bertarafı için eleme kompleksi kurmak,
  5. Tersane çalışanlarının daha verimli çalışmalarını sağlamak için eğitim programları düzenlemek sureti ile faaliyet dallarını çoğaltmıştır.