KURUMSAL BİLGİLER

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

Tuzla Aydınlı Koyunda Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmetleri verilmesi, Yeni gemi inşa ve bakım onarımda raspalama işlemlerinde kullanılan grit malzemesinin ithalat ve satışının yapılması, Deniz süpürgesi ile Tuzla Aydınlı Koyunda denizin katı atıklardan temizlenmesi, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki tersanelerin ve yan sanayi kuruluşlarının deniz yolu ile ithal ettikleri gemi inşa malzemelerinin tahmil/tahliyesine yönelik işlemlerin yapılabilmesi amacı ile Limancılık hizmeti verilmesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre Çevre Danışmanlık Hizmeti verilmesi kapsamında;

 

 • Paydaşlarımızın uluslararası rekabetçi konumunu güçlendirerek Ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli şekilde sürekli karşılama bilinci ile geri bildirimler almak, bu bildirimler yolu ile elde edilen bilgilere göre süreç faaliyetlerimizi beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde sürekli iyileştirmek,
 • İleri teknolojik çalışmalar ile bilgi ve sistem üstünlüğü sağlayarak paydaşlarımıza sunulan hizmetler noktasında hızlı çözümler üretmek,
 • İhtiyaç tespiti sonrasında;
  • Çalışanlarımıza; kişisel gelişim, uzmanlık kazandırma, bilinçlendirme, farkındalık sağlama, niteliklendirme, yönetim sistemleri bilgilendirme ve vb. konularda eğitimleri vererek çalışanlarımızın gelişimini, performansını ve süreç faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek,
  • Sosyal faaliyet alanları oluşturarak ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek tüm çalışanların katılımını sağlamak ve motivasyonunu arttırmak,
  • “Kalite Yönetim Sisteminin”, “Çevre performansının arttırılması için Çevre Yönetim Sisteminin” ve “İSG yönetim sisteminin ve İSG performansının” sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi ve/veya azaltılması ve olumlu çevresel etkilerin arttırılması yolu ile Çevre Kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
  • Yaralanmaların ve sağlık (fiziksel ve ruhsal) bozulmalarının önlenmesi ve/veya İSG Tehlikelerinin oluşturduğu risk seviyelerini kabul edilebilir düzeye indirecek önlemlerin alınarak etkin uygulanmasını sağlayabilmek için güvenli çalışma ortamı oluşturmak,
  • Kalite yönetim sistemleri kapsamında uygulanabilir şartları yerine getirmek, Çevre yönetim sistemleri kapsamında Çevre Mevzuatına uygun olarak yükümlülükleri yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında İSG mevzuatlarına ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek,

 

GİSAŞ’ ın, gelecek yıllara odaklı olarak rekabetçi konumunu korumak ve kuvvetlendirmek için taahhüt ettiği ve uyguladığı politikalarıdır.