KURUMSAL BİLGİLER

DEĞERLERİMİZ

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; hedeflediği amaçlarına ulaşmak için, asla vazgeçmeyeceği “Kurumsal İlkeler”e uygun olarak çalışmalarını yürütür.

Güvenilirlilik, Kurum veya kişilerle yapılan sözleşmelere bağlılık.

İnisiyatif Almak, İlgi alanına giren konularda geniş vizyonla öngörülü davranmak, hızlı karar almak,

Müşteri Odaklılık, Hizmet verilen kurum/kişilerin çıkarlarını sonuna kadar kollamak, 

Korumacı Sorumluluk, Kurum kaynaklarını en doğru biçimde ve sorumlulukla kullanmak; çevreye zarar vermeden çalışmak,

Geleceği Planlamak, Uluslararası piyasalarda söz sahibi bir kurum olarak varlığını sürdürebilmek için geleceğe dönük planlama yapmak, sürekli yeni projeler tasarlamak

Gelişen gemi inşa sektörü ve deniz ticareti GİSAŞ’ı olumlu bir başlangıç noktasına koymakta iken aynı zamanda bu gelişmeyi kaldırabilmek için birçok zorluklar ile karşılaşılmaktadır.

GİSAŞ Tersaneler ve ortakları ile beraber ilerlemektedir.