HABERLER

GİSAŞ Endüstriyel Atık Yönetim Planı

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazetede yayımlanan “tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği” ve 17.06.2011 ve 27967 sayılı resmi gazetede yayımlanan “bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliği” gereğince, 23.07.2014 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.’ ye ait endüstriyel atık yönetim planı sunulmuştur. İlgili yönetmelik ve tebliğ gereği GİSAŞ’ın faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar kategorilerine göre ayrılmakta olup, tesisimiz sınırları içinde oluşturulan 2 adet tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanında depolanmaktadır.

 05.08.2014 tarihinde ise il müdürlüğü yetkililerince yerinde yapılan denetimde sunulan plan incelenmiş ve 08.08.2014 tarihinde 2013-2014-2015 yıllarını kapsayan GİSAŞ endüstriyel atık yönetim planı onaylanmıştır.