HABERLER
 
5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve ilgili mevzuata hükümleri doğrultusunda GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından her 6 ayda bir yapılması zorunlu olan tatbikatlardan sekizincisi olan “Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Haziran 2014 Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir.


Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan Tersaneler ve UN Ro Ro Limanı Acil Müdahale Planlarındaki personellerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği; UN RO RO limanında demirli CEMİL BAYÜLGEN Gemisine TEVFİK KUYUMCU barcından yakıt transferi yapılırken boru patlaması nedeniyle oluşan yaklaşık 10m³'lük motorin döküntüsünü engelleme, temizleme ve oluşan atıkların bertarafı işlemleri ile denize düşen personelin kurtarılması tatbikatın icrasında yer almıştır. Yapılan kontrol ve değerlendirmeler neticesinde GİSAŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda Acil Müdahale Operasyon Koordinatörü Fatih SARAL tarafından tatbikat sonlandırılmıştır.