HABERLER

GİSAŞ Acil Müdehale 2017 Mayıs Tatbikatı Yapıldı

5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan Tersaneler ve UN RO RO Limanı Acil Müdahale Planları’ ndaki personellerin katılımıyla yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir.

Tatbikatta senaryo gereği; GİSAŞ ’a grit getiren ENAS H gemisi dümen arızası nedeniyle GİSAŞ rıhtım mendireğine çarpmış ve ENAS H sancak tarafından yara aldığından denize motorin döküntüsü meydana gelmiştir. Yapılan tespitler neticesinde; 100 metre açık deniz bariyeri ile mendirek ağzı kapatılmış ve 200 metre çit tipi bariyer ile de GİSAŞ Rıhtımda konuşlandırılan ENAS H gemisinin etrafı kapatılarak motorin döküntüsü kontrol altında tutulmuştur. Kirliliğin toplanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı bertaraf firmasına gönderilmesi hususlarına değinilerek tatbikat sonlandırılmıştır.

Tuzla Aydınlı Koyu’ nda GİSAŞ tarafından organize edilen ve on dördüncüsü düzenlenen tatbikata Tuzla Liman Başkanlığı, Marmara ve Boğazlar Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı, ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de katılım sağlamıştır. Tatbikat sonucunda; operasyon esnasında personelin aldığı talimatları yerine getirme ve personelin ekipman kullanımındaki yeterliliği tekrar değerlendirilmiştir.