HABERLER

6331 sayılı "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU" gereğince GİSAŞ personeline ilk yardım eğitimi aldırdı.

 

 

 Gerçekleşen eğitimde 10 personele, Temel ilk yardım bilgileri, hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, suni solunum ve kalp masajı, kanamalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında gibi acil durumlarda ayrıca boğulmalarda ilkyardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri konularını içeren temel ilk yardım eğitimi verildi. Katılan personele Temel İlkyardım Eğitiminin ardından sınav yapılacak, başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardımcı Kimliği ve sertifikası verilecek, bu sertifika ile acil bir durumda hasta veya yaralıya müdahale etmeye yetki kazanacaklardır.