FAALİYET ALANLARI

TARİFELER

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının 01 Ağustos 2003 tarihli talimatları doğrultusunda hazırlanan, 01 Ağustos 2003 tarihinden itibaren uygulanacak olan Tuzla GİSAŞ GEMİ İNŞA SAN.A.Ş. Hizmet Tarifesi'dir.

Manevra ücreti hesaplama aracı için tıklayınız...

Gisaş esas ücret tablosu için tıklayınız…

"ÖZEL HÜKÜMLER"

1- Limanlar yönetmeliği’ne göre,Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak, 500 GT ve üstü tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır.

2- Limanlar Yönetmeliği göre,

a) 2000–5000 GT arasındaki Tüm gemiler,en az 16 ton çekme kuvvetinde 1 römorkör,

b) 5001-15000 GT arasındaki Tüm gemiler,herbiri en az 16 ton çekme kuvvetinde 2 römorkör

c) 15001-30000 GTarasındakiTüm gemiler,herbiri en az 30 ton çekme kuvvetinde 2 römorkör,

d) 30000-45000 GT arasındaki Tüm gemiler ,toplamı en az 75 ton çekme kuvvetinde olmak ve her biri en az 30 ton çekme gücünden az olmamak kaydıyla en az 2 römorkör,

e) 45000 GT' üstü Tehlikeli madde taşımayan gemiler,toplamı en az 90 ton çekme kuvvetinde olmak ve her biri 30 ton çekme gücünden az olmamak kaydıyla, en az 2 römorkör,

f) 45001-75000 GT’ye kadar olan LPG,Parlayıcı,Patlayıcı, ve Kimyasal tankerler toplamı en az 90 ton çekme kuvvetinde olmak ve her biri 30 ton çekme gücünden az olmamak kaydıyla en az 3 römorkör,

g) 75000 GT üstü LPG,Parlayıcı,Patlayıcı,ve Kimyasal tankerler toplamı en az 120 ton çekme kuvvetinde olmak ve her biri 30 ton çekme gücünden az olmamak kaydıyla en az 3 römorkör,

ğ) Her Tonaj LNG taşıyan gemiler ise,toplamı en az 150 ton çekme kuvvetinde olmak ve her biri en az 30 ton çekme gücünden az olmamak kaydıyla en az 3 römorkör almak zorundadır.

h) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya manevra kabiliyeti olmayan; 2000 GT altındaki gemi ve deniz araçları, her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde iki römorkör, 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, Ek-5’te belirtilen asgari römorkör miktarına ilave olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör daha alırlar.

3– LPG, LNG ve parlayıcı, patlayıcı tehlikeli yük taşıyan tankerler ile tam boyu 200 metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere, baş ve kıç itici pervane veya sisteme sahip gemiler; liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya sistemlerine ilişkin belgeleri ibraz ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak beyan etmesi üzerine, gros tonaj aralığındaki çekme kuvvetinde bir römorkör; sadece baş itici pervane veya sistemi olan gemiler için ise en az bir römorkör almak kaydıyla Ek-5’te verilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılmalarına toplam çekme gücünü %30’dan fazla azaltmamak kaydıyla izin verilir. Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift makineyi haiz Ro-Ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi uygulanabilir

4- Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu römorkörler, gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde, sadece refakat etmek üzere, böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise hizmet etmek üzere tahsis edilir.

 

Gemi boyu

Toplam çekme gücü (asgari)

Açıklama

55-125 metre arası

En az 30 ton

1 adet 30 ton veya her biri 16 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

126-200 metre arası

En az 45 ton

1 adet 45 ton veya her biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

201-300 metre arası

En az 60 ton

1 adet 60 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

301 metre üzeri

En az 90 ton

1 adet 90 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

 

5- Dördüncü fıkradaki muafiyetlerden yararlanacak gemilerin itici pervanelerinin asgari gücü aşağıda gösterilmiştir. Ancak, itici pervanelerin etkisini arttıran özellikli bir dümen sistemi ile donatıldığı, yetkilendirilmiş klas kuruluşunca tespit edilen gemi ve deniz araçlarında söz konusu dümen sisteminin sağladığı ilave güç, itici pervanelerin toplam gücüne eklenir ve ortaya çıkan değer esas alınır. Ayrıca tersanelerde havuza girecek ya da çıkacak gemi ve deniz araçları da dördüncü fıkradaki muafiyetlerden faydalanamaz.

Gemi GT tonajı

İtici pervanelerin veya sistemlerinin toplam gücü

5001 – 10000

375 KW

10001 – 15000

750 KW

15001 – 30000

1000 KW

30001 – 45000

1250 KW

45001 – 60000

1500 KW

60001 üstü

1750 KW


6- Tersanede yeni inşa edilen gemiler ile tersanelere tamir,bakım ve tadilat için giriş-çıkış yapan gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır. 

7- Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde tarife ücretleri %50 zamlı uygulanır. Uygulamada, hizmetin yapıldığı tarih ve saat esas alınır.

8- Makinesiz/Makine gücünü kaybetmiş gemilere verilecek hizmette Römorkaj Tarifesi, %100 zamlı uygulanır.

9- Bu ücretler USD olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

10- Palamar hizmeti gemilerin rıhtımlara bağlanması ve çözülmesinde tek bir sefer için alınır.

11- Pılot Bekleme ücreti 120 USD/Beher Saat ve Kesri için

12- Beher Römorkör bekleme ücreti 180 USD/Beher Saat ve Kesri için

13- Beher Römorkör Refakat Ücreti 400 USD/Beher Saat ve Kesri için

14- Beher Römorkör Cer Hizmeti ücreti 600 USD/Beher Saat ve Kesri için

NOT: Römorkör Refakat ve cer hizmetlerinin ücreti Römorkörün Çekme gücüne göre değişiklik gösterebilir.