FAALİYET ALANLARI

KOORDİNATLAR

Liman Başkanlığı İdari Sahası

(1) Tuzla Liman Başkanlığının idari sahası, Ek-1 de de belirtildiği üzere aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan kıyı ve deniz alanıdır.

 1)  40º 48´ 37" K – 029º 20´ 24" D (İstanbul-Kocaeli il Sınırı) 
 2)  40º 46´ 59" K – 029º 19´ 00" D  
 3)  40º 43´ 27" K – 029º 19´ 00" D  
 4)  40º 43´ 30" K – 029º 09´ 24" D  
 5)  40º 54´ 05" K – 029º 08´ 56" D  
     

 

Demirleme Sahaları

(1) Tuzla Liman Başkanlığı idari saha sınırları içerisinde bulunan gemilerin demirleme yerleri Ek-1 de ve aşağıda belirtilmiştir.

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askerî gemilerin demirleme sahası, aşağıda gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 50´ 48" K – 029º 15´ 18" D
2) 40º 50´ 12" K – 029º 15´ 18" D
3) 40º 49´ 18" K – 029º 14´ 36" D
4) 40º 49´ 18" K – 029º 13´ 12" D
5) 40º 50´ 48" K – 029º 13´ 12" D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıda gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 49´ 18" K – 029º 13´ 12" D
2) 40º 49´ 18" K – 029º 12´ 00" D
3) 40º 50´ 00" K – 029º 12´ 00" D
4) 40º 50´ 48" K – 029º 13´ 00" D
5) 40º 50´ 48" K – 029º 13´ 12" D

c) 3 nolu demirleme sahası: İstanbul Boğaz geçişi yapacak tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıda gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 53´ 05" K – 029º 10´ 48" D
2) 40º 52´ 39" K – 029º 09´ 39" D
3) 40º 51´ 00" K – 029º 10´ 18" D
4) 40º 51´ 24" K – 029º 12´ 00" D
5) 40º 52´ 31" K – 029º 13´ 18" D

(2) Zorunlu hallerde gemi; tip, cins ve tonajlarına göre birinci fıkrada belirlenmiş olan demirleme sahalarında farklı tip, cins ve tonajdaki gemilerin demirlemesine ya da buraların dışında geçici demir mevkileri belirlemeye liman başkanlığı yetkilidir.

Kılavuz kaptan alma ve bırakma noktaları

(1) Liman idari sahasına giriş ve bu sahadan çıkış yapan gemiler için kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri koordinatı; EK-1 de gösterilen ; 40º 51´ 12" K – 029º 15´ 00" D olup,deniz araçları bu noktayı merkez kabul eden 5 gomino yarıçaplı daire dahilinde kılavuz kaptan alabilir yada bırakabilir. Gerektiğinde liman başkanlığınca kılavuz kaptan alma ve bırakma yerlerinde değişiklik yapılır. Yapılan değişiklik denizcilere ve ilgililere duyurulur.