Bizden Haberler
16. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA TATBİKAATI
  16. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI   5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan Tersaneler ve UN RO RO Limanı Acil Müdahale Planları’ ndaki personellerin katılımıyla, yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir. Tatbikatta senaryo gereği; UN RO RO limanından giriş yapan SAFFET ULUSOY Gemisi ile GİSAŞ ’a grit getiren KEMAL KURU gemisi Tuzla Aydınlı Koyu girişinde çatışmış ve KEMAL KURU gemisinde meydana gelen makine arızası nedeniyle oluşan kaza sonucu; KEMAL KURU sancak tarafından yara aldığından denize motorin döküntüsü meydana gelmiştir. Yapılan tespitler neticesinde; 200 metre çit tipi bariyeri ile mendirek ağzının kapatılmasına ve 100 metre çit tipi bariyer ile de GİSAŞ Rıhtımda açığında KEMAL KURU (GİSAŞ VIII Römorkörü) gemisinin etrafının kapatılarak motorin döküntüsünün kontrol altında tutulmasına ve kirliliğin skimmer ve sorbent malzemeler yardımıyla toplanmasına karar verilmiştir. Kirliliğin toplanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı bertaraf firmasına gönderilmesi hususlarına değinilerek tatbikat sonlandırılmıştır. Tuzla Aydınlı Koyu’ nda GİSAŞ tarafından organize edilen ve on altıncısı düzenlenen tatbikata Tuzla Liman Başkanlığı, Marmara ve Boğazlar Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı, ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri de katılım sağlamıştır. Tatbikat sonucunda; operasyon esnasında personelin aldığı talimatları yerine getirme ve personelin ekipman kullanımındaki yeterliliği tekrar değerlendirilmiştir. GİSAŞ, daha temiz denizler ve daha temiz bir çevre için katkıda bulunmak hedefiyle Tuzla Aydınlı Koyu’ nda Hizmet vermeye devam edecektir.    
HABERİN DEVAMI »
GİSAŞ 15. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE KASIM 2017 TATBİKATI
15. DENİZ KİRLİLİĞİNE HAZIRLIKLI OLMA VE ACİL MÜDAHALE TATBİKATI   Gisaş 15. Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Kasım 2017 Tatbikatı Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirildi. 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Tuzla Tersaneler Bölgesinde yer alan Tersaneler ve UN RO RO Limanı Acil Müdahale Planları’ ndaki personellerin katılımıyla yetkilendirilmiş müdahale firması olan ve eğitimli uzman kadrosuyla acil müdahale plan organizasyonunu üstlenen GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. tarafından “Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Acil Müdahale Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir. Tatbikatta senaryo gereği; UN RO RO limanından çıkış yapan 11600 DWT’luk CEMİL BAYÜLGEN Gemisi dümen kilitlenmesi nedeniyle DESAN Tersanesine bakım ve onarım amaçlı gelen 3400 DWT’luk LOYGA gemisine çatmıştır. LOYGA gemisi sancak tarafından yara aldığından denize motorin döküntüsü meydana gelmiştir. Yapılan tespitler neticesinde; 200 metre açık deniz (solid) bariyeri ile mendirek ağzının kapatılmasına ve 100 metre çit tipi bariyer ile de GİSAŞ Rıhtımda açığında LOYGA (GİSAŞ VIII Römorkörü) gemisinin etrafının kapatılarak motorin döküntüsünün kontrol altında tutulmasına ve kirliliğin skimmer ve sorbent malzemeler yardımıyla toplanmasına karar verilmiştir. Kirliliğin toplanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı bertaraf firmasına gönderilmesi hususlarına değinilerek tatbikat sonlandırılmıştır. Tuzla Aydınlı Koyu’ nda GİSAŞ tarafından organize edilen ve on beşincisi düzenlenen tatbikata Tuzla Liman Başkanlığı, Marmara ve Boğazlar Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı, ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de katılım sağlamıştır. Tatbikat sonucunda; operasyon esnasında personelin aldığı talimatları yerine getirme ve personelin ekipman kullanımındaki yeterliliği tekrar değerlendirilmiştir. GİSAŞ, daha temiz denizler ve daha temiz bir çevre için katkıda bulunmak hedefiyle Tuzla Aydınlı Koyu’ nda Hizmet vermeye devam edecektir.  
HABERİN DEVAMI »